Site by Voxvici

Privacyverklaring

De Peperfabriek respecteert uw privacy en houdt uw gegevens alleen bij om u te kunnen informeren over de activiteiten van de Peperfabriek of die in de Peperfabriek doorgaan. Dit kan via brieven, e-mails, nieuwsbrieven, telefonisch contact, tenzij door u anders gewenst. Adresgegevens worden niet verkocht, uitgeleend, geruild of verhuurd aan derden. U hebt recht op inzake in uw gegevens en kan daar ook een kopie van bekomen. U kan uw gegevens laten aanpassen of laten schrappen uit het bestand door een mail naar info@peperfabriek.be Dit beleid is opgesteld conform de Europese verordening ter bescherming van de privacy en de deontologische code van de Vereniging voor Ethiek in de fondsenwerving. De uitgebreide versie van dit beleid is hier beschikbaar.

Beleid betreffende persoonsgegevens van de Peperfabriek vzw

Ondernemingsnummer 456.156.950 onder de benaming De Peperfabriek vzw of de vroegere benaming Elcker-Ik centrum vzw Alle VZW’s moeten vanaf 25 mei 2018 in regel zijn met de verordening General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie. Dit betreft databases waar adresgegevens van leden, sympathisanten, schenkers e.a. worden bewaard. Een VZW is in regel indien zij een beleid opstellen dat conform is met deze verordening en indien zij dit beleid ook in de praktijk toepassen. Onderstaande tekst is het beleid van de vzw de Peperfabriek in deze aangelegenheid. Hiervoor is gebruik gemaakt van de documentatie en de tools die de dienstaanbieder Scwitch aan verenigingen hiervoor aanbiedt. Dit beleid is goedgekeurd door het dagelijks bestuur (agendateam) van de vereniging op datum van 2 juli en van 10 september 2020

Doel van het bijhouden van de persoonsgegevens

De Peperfabriek houdt uw gegevens bij om u te kunnen informeren over de activiteiten van de Peperfabriek of die in de Peperfabriek doorgaan.

Gegevens die worden bijgehouden

We houden de gegevens bij die u ons hebt gegeven. Dit kan alleen een e-mailadres zijn of dit kunnen meer gegevens zijn, zoals uw voornaam, naam, postadres, telefoonnummer, bankrekening waarmee u een betaling aan ons gedaan heeft. Deze gegevens worden bijgehouden in een database bestand en kunnen op het secretariaat van de vereniging geraadpleegd worden. Regelmatig wordt een back-up gemaakt om de gegevens te beveiligen. Deze gegevens worden bijgehouden zolang de vereniging actief is of tot een persoon zijn/haar gegevens wenst te schrappen uit het bestand. Schenkers maken hun giften over op een rekening van De Peperfabriek of van de Koning Boudewijnstichting die daardoor de naam, datum van betaling en bedrag bewaart. Deze giften worden integraal gebruikt voor de werking van de Peperfabriek. Dit mechanisme bestaat om de schenkers een fiscaal attest voor hun gift te kunnen bezorgen, dat ze van de Koning Boudewijnstichting ontvangen.

Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens

De leden van het dagelijks bestuur (agendateam) zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. Zij moeten toezicht houden op deze gegevens en op de naleving dit beleid. Aan wie de bevoegdheid van het dagelijks bestuur toegewezen is, wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, of kan mits eenvoudige vraag van het secretariaat bekomen worden.

Wijze van toezicht

Elke mailing of e-mailing of ander gebruik van de persoonsgegevens wordt voorafgaand aan de verzending voorgelegd aan het dagelijks bestuur (agendateam).

Gebruik van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden op de volgende wijze gebruikt: - Brieven, e-mails, digitale nieuwsbrief e.a. om informatie te geven aan deelnemers en vrijwilligers - Brieven, e-mails, telefonische contacten om sympathisanten en vrijwilligers te vragen om financiële steun Alleen de personeelsleden en de leden van het dagelijks bestuur (agendateam) kunnen de gegevens gebruiken voor deze brieven en e-mails. Een elektronisch logboek wordt bijgehouden met elke selectie die gemaakt is, wanneer, door wie, wanneer de verzending heeft plaatsgevonden en wat verzonden werd naar elke selectie.

Gebruik dat uitgesloten is

De persoonsgegevens worden niet verkocht, uitgeleend, geruild of verhuurd aan derden.

PEPERFABRIEKDe Peperfabriek is een plaats voor ontmoeting, vorming en sociale actie waar burgers zich engageren om mee vorm te geven aan een rechtvaardige, inclusieve, diverse en duurzame samenleving.
OPENINGSURENWij zijn doordeweeks open van ma t/m vrij van 09:00 - 17:00Bij activiteiten open op avonden en in het weekendGesloten tijdens schoolvakanties
CONTACTBreughelstraat 31-33
2018 Antwerpen
info@peperfabriek.be
03.218.65.60
Peperfabriek
Openingsuren
Contact
Links
2004 - 2022 © Peperfabriek